Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega Prispevka za območje Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva