Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009

31. 7. 2009 651
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Konec veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Dopolnitev Sklepa o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 22.07.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Statut Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 15.08.2009
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 15.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 15.08.2009
Konec veljavnosti: 12.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 15.08.2009
Konec veljavnosti: 28.06.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 15.08.2009
Konec veljavnosti: 08.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Soglasje k ceni storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Soglasje k ceniku koriščenja športne dvorane pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Soglasje k dopolnitvi Sklepa cenika koriščenja prostorov v šolskih zgradbah (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta športnorekreacijskega centra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Konec veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Popravek cenika storitev na letnem kopališču v Ljutomeru v letu 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 11/2009)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 22.07.2009
Začetek veljavnosti: 31.07.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport