Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva