Občinska volilna komisija

lokalne.volitve@ljutomer.si
Člani (mandatno obdobje 2023 - 2027)
 • Sandra Babič, predsednica
 • Simona Horvat, namestnica predsednice
 • Draga Kosmajer, članica
 • Ines Krajnc, namestnica članice
 • Andreja Novak Görkeš, članica
 • Karmen Patty Lah, namestnica članice
 • Bernard Rebernik, član
 • Miha Šoštarič, namestnik člana
Člani (mandatno obdobje 2019 - 2023)
 • Predsednik, Oton Nemec
 • Namestnica predsednika, Sandra Fekonja
 • Članica, Andreja Novak Görkeš
 • Namestnica članice, Vida Kozar
 • Član, Janez Hrašovec
 • Namestnik člana, Aleš Belovič
 • Članica, Simona Horvat
 • Namestnica članice, Zdenka Štampar