Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003

2. 12. 2003 470
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2003 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 03.12.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 03.12.2003
Konec veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 17.12.2003
Konec veljavnosti: 13.12.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 17.12.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 17.12.2003
Konec veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 17.12.2003
Konec veljavnosti: 15.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o ceni Uradnega glasila Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 02.12.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2004 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2003
Začetek veljavnosti: 03.12.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča