Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva