Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2010

10. 2. 2010 250
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.02.2010
Začetek veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba z zemeljskim plinom
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.02.2010
Začetek veljavnosti: 25.02.2010
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.02.2010
Začetek veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.02.2010
Začetek veljavnosti: 11.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja