Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva