Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2015

1. 7. 2015 1414
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjo kandidatko (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinska volilna komisija
Datum sprejetja: 23.06.2015
Začetek veljavnosti: 02.07.2015
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski svet
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2015 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2015
Začetek veljavnosti: 02.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2015
Začetek veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2015
Začetek veljavnosti: 16.07.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 08.06.2015
Začetek veljavnosti: 01.07.2015
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin