Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva