Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva