Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva