Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004

16. 4. 2004 466
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2003 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 01.05.2004
Konec veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2004
Začetek veljavnosti: 16.04.2004
Konec veljavnosti: 22.10.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi plana porabe amortizacije in razširjene reprodukcije v ceni zbiranja in odvoza odpadkov (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o potrditvi plana porabe amortizacije in razširjene reprodukcije v ceni kanalščine (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o sprejetju cenika koriščenja prostorov v šolskih zgradbah v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o potrditvi plana porabe amortizacije in razširjene reprodukcije v ceni vode (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o ekonomskih cenah za programe predšolske vzgoje v vrtcih v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Konec veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o potrditvi lastne cene vode (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Konec veljavnosti: 11.08.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Obvestilo o oddaji garaže v najem (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Drugo
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Sklep o povišanju cen kanalščine (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Konec veljavnosti: 01.08.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 01.05.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Sklep o povišanju cen odpadkov (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.03.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev