Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva