Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2004

5. 2. 2004 405
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2004
Začetek veljavnosti: 06.02.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Javna dražba za prodajo stanovanja v Ljutomeru, Stari trg 7 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2004
Začetek veljavnosti: 06.02.2004
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prodaja nepremičnin
Sklep o zamenjavi predsednika Nadzornega odbora Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2004
Začetek veljavnosti: 26.01.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o dopolnitvi sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 140 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2004
Začetek veljavnosti: 06.02.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ljutomer - po skrajšanem postopku (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2004
Začetek veljavnosti: 20.02.2004
Konec veljavnosti: 25.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda