Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011

25. 7. 2011 512
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 09.08.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanostih na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 02.08.2011
Konec veljavnosti: 10.08.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostjo godpodarjenje z divjadjo (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 26.07.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 09.08.2011
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 09.08.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 09.08.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o spremembi sklepa štev. 496 z dne 7. 4. 2010 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 26.07.2011
Konec veljavnosti: 01.02.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Soglasje k cenam storitev vezanih na gospodarske javne službe (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 02.08.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2011
Začetek veljavnosti: 26.07.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 23.05.2011
Začetek veljavnosti: 25.07.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Javna dražba (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2011)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 25.07.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prodaja nepremičnin