Sklep o spremembi sklepa štev. 496 z dne 7. 4. 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva