Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010

15. 4. 2010 592
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 23.03.2010
Začetek veljavnosti: 16.04.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 30.04.2010
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 30.04.2010
Konec veljavnosti: 08.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 16.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o cenah dnevnih programov v vrtcih v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 01.05.2010
Konec veljavnosti: 01.02.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda zdravstveni dom Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 16.04.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.04.2010
Začetek veljavnosti: 16.04.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi