Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva