Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011

13. 4. 2011 238
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2011
Začetek veljavnosti: 21.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Knjižnice
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2011
Začetek veljavnosti: 14.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2011
Začetek veljavnosti: 14.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2011
Začetek veljavnosti: 21.04.2011
Konec veljavnosti: 08.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Pravilnik o upravljanju Doma kulture Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2011
Začetek veljavnosti: 21.04.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o upravljanju kulturnega doma Mala Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.04.2011
Začetek veljavnosti: 21.04.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost