Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva