Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015

23. 4. 2015 654
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 01.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer – UPB1 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o lokalnih Občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 08.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja - EUP BI 03 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 01.05.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (OPPN Krka) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 10.04.2015
Začetek veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi višine uporabe priveza v pristanišču na območju Občine Ljutomer (Sklep št. 57) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 15.04.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.04.2015
Začetek veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine