Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer – UPB1

Predpisi, na katere predpis vpliva