Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljutomer (OPN SD3)

Predpisi, na katere predpis vpliva