Odlok o lokalnih Občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva