Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva