Sklep o novih ekonomskih cenah v vrtcih v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva