Sklep o cenah dnevnih programov v vrtcih v Občini Ljutomer (Sklep št. 269)

Predpisi, na katere predpis vpliva