Sklep o cenah dnevnih programov v vrtcih v Občini Ljutomer (Sklep št. 105)

Predpisi, na katere predpis vpliva