7. redna seja

365
Seja je potekala dne 09.12.2019 ob 13.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o cenah dnevnih programov v vrtcih v Občini Ljutomer (Sklep št. 105) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.12.2019
Začetek veljavnosti: 14.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.12.2019
Začetek veljavnosti: 14.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinsko glasilo