Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007

14. 5. 2007 537
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.05.2007
Začetek veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Odlok o taksah v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.05.2007
Začetek veljavnosti: 29.05.2007
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.05.2007
Začetek veljavnosti: 15.05.2007
Konec veljavnosti: 15.03.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o novi ekonomski ceni za programe v vrtcih v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.05.2007
Začetek veljavnosti: 15.05.2007
Konec veljavnosti: 06.02.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o postopku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer ( skrajšani postopek) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 08.05.2007
Začetek veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Preklic objave Programa priprave za spremembo in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer – skrajšani postopek (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 08.05.2007
Začetek veljavnosti: 14.05.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Pravilnik o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 10.05.2007
Začetek veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinska uprava