Sklep o novi ekonomski ceni za programe v vrtcih v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva