Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2006

28. 4. 2006 408
Sklep o cenah programov v vrtcih v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.04.2006
Začetek veljavnosti: 29.04.2006
Konec veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2006)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 12.04.2006
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin