Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru

Predpisi, na katere predpis vpliva