Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa

Predpisi, na katere predpis vpliva