Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012

6. 12. 2012 245
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.11.2012
Začetek veljavnosti: 21.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Soglasje k predlogu cenika vstopnine za Muzej Ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.11.2012
Začetek veljavnosti: 07.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Gledališča in muzeji
Razveljavitev Navodila za izvedbo postopkov in evidencah oddaje javnih naročil (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 06.12.2012
Začetek veljavnosti: 07.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2013 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 06.12.2012
Začetek veljavnosti: 07.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine