Soglasje k predlogu cenika vstopnine za Muzej Ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk