15. redna seja

226
Seja je potekala dne 14.11.2012 ob 13.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.11.2012
Začetek veljavnosti: 21.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Soglasje k predlogu cenika vstopnine za Muzej Ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.11.2012
Začetek veljavnosti: 07.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Gledališča in muzeji