Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva