Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2013

8. 4. 2013 345
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 23.04.2013
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 23.04.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep k soglasju k spremembam in dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2013
Začetek veljavnosti: 30.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport