Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva