9. redna seja

226
Seja je potekala dne 01.06.2016 ob 13.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o občinskih taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Malo gospodarstvo
Sklep št. 160 o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.06.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro