Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva