Uradno glasilo Občine Ljutomer, 9/2009

30. 3. 2009 286
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega Prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 9/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2009
Začetek veljavnosti: 14.04.2009
Konec veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o zaključnem računu Občine Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2009
Začetek veljavnosti: 14.04.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine