Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2011

26. 9. 2011 466
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.09.2011
Začetek veljavnosti: 11.10.2011
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne Občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.09.2011
Začetek veljavnosti: 27.09.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cene raztrosa pepela na pokopališču v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.09.2011
Začetek veljavnosti: 27.09.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.09.2011
Začetek veljavnosti: 27.09.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport