Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva