Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva