Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006

27. 2. 2006 445
Odlok o Proračunu Občine Ljutomer za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2006
Začetek veljavnosti: 28.02.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o Spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2006
Začetek veljavnosti: 28.02.2006
Konec veljavnosti: 21.02.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2006
Začetek veljavnosti: 28.02.2006
Konec veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2006
Začetek veljavnosti: 28.02.2006
Konec veljavnosti: 10.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Javni razpis Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 27.02.2006
Tip objave: Razpis
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Javna dražba za prodajo prostora na Prešernovi ulici 11 v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2006)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 27.02.2006
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prodaja nepremičnin