Odlok o Proračunu Občine Ljutomer za leto 2006

Predpisi, na katere predpis vpliva