Odlok o Spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva